مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی

لطفاً جهت ورود به سامانه اعلام نتایج ، کد دسترسی انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی (عدد 7 رقمی مندرج در ذیل کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور ) و کد ملی خود را وارد نمایید